Janne Mark

’Et hus at komme til, velkommen her du være vil’

Sangerinden Janne Mark har skrevet salmer som store, små, gamle og unge synger af hjertens lyst her i kirken.

Mød hende med band lørdag d. 10. marts kl. 15.00

 

Mon ikke mange har lyst til at møde stemmen bag de smukke tekster og melodier, som vi synger så ofte?

Derfor har vi sat alle kirkens brugere stævne denne lørdag i marts, så vi kan mødes og få blik for hinanden, den rytmiske kirkemusik og møde en af vor tids betydningsfulde salmedigtere.

DU er også inviteret!

Både til at lytte og synge med sammen med alle kirkens kor til koncert og fællessang.

Jeg vil derfor op til Janne Mark dagen komme rundt til alle kirken grupper og præsentere et par af Jannes salmer, så vi kan få kirkens tag til at lette en lille smule denne forårslørdag i marts. Med håb om at rigtig mange har lyst til at være med på vores ide om at samle alle os, der bruger kirken ved denne lejlighed.