Kunstudvalget

Kunstudvalget arrangerer 3 udstillinger i året. Forårsudstilling, sommerudstilling og efterårsudstilling.

Kunsten er med mange forskellige udtryk. Det er en vigtig del af vores vurdering.

·         At give rum til eftertanke

·         At skabe glæde.

·         At provokere.

·         At skabe dialog.

·         At pirre alle sanser.

Udstillingerne ophænges i kirkens sideskib. Dermed bliver det de en del af gudstjenestrummet og opleves af kirkens mangeartede menighed.

 

Kunstudvalget består af:

Solveig Kock Gertsen, Karin Jacobsen, Jytte M. Madsen, Mona B. Lassen Molvær,

Grethe Thomasen, koordinator. Kan kontaktes på 22 99 42 09, mail. thomasenognielsen@mail.tele.dk