Du er her: 

Brændkjærkirken og frivillighed hører uløseligt sammen

De mange frivillige er med til at gøre Brændkjærkirken til en levende og rummelig kirke. Mange føler at det er dejlig at komme et sted, hvor man kan bruges. Når man hjælper andre, får man selv en masse igen.

Det er ved at give, at man får.” Citat Frans af Assisi.

 Brugen af frivillige er med til at knyttet menigheden sammen på tværs af alders- og interesse grupper.

At være noget for andre er også godt i tråd med det budskab, der forkyndes i kirken om søndagen, hvor vi bl.a. synger:

 “Livets Gud har dine hænder,

Derfor er det dig han sender,

Når din næste lider nød.” DDS 370 v 2

 Frivillighedsopgaverne er både store og små og mangeartede. På siden her og i kirken kan du finde jobopslag. Du er velkommen til at kontakte Jytte på kirkekontoret på 75 53 00 73 eller braendkjaer.sogn@km.dk, hvis du har lyst til at være frivillig.

 En gang om året inviterer menighedsrådet til frivilligfest. Velkommen som frivillig i Brændkjærkirken.