Fødsel

Det er kun, hvis der ikke har medvirket en jordemoder at man selv skal anmelde fødslen.

Du kan læse mere om fødselsregistrering på borger.dk

Faderskab og fælles forældremyndighed
Gifte forældre får automatisk fælles forældremyndighed. 

Ugifte forældre kan erklære, at man ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet sammen via en omsorgs- og ansvarserklæring. Dette skal ske på  borger.dk hvor forældrene skal benytte Nem-ID til at signere dokumentet med.

Omsorgs- og ansvarserklæringen skal indgives senest 14 dage efter barnets fødsel. Indgives omsorgs- og ansvarserklæringen senere end 14 dage efter barnets fødsel, er det Statsforvaltningen, der afgør faderskabet.

Navngivning

Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen.

Dette kan ske ved anmeldelse eller dåb.

Navngivning ved anmeldelse sker på borger.dk.

Man kan læse mere om navngivning på borger.dk og godkendte fornavne på ast.dk

Dåb 

Ønskes dåb kontaktes kirkekontoret for aftale om dato og for yderligere praktiske oplysninger.

Dåb foregår som regel ved gudstjenesten om søndagen kl. 10.30.

Før dåben er der en samtale med den præst, der skal døbe barnet.

For at være fadder skal man være døbt med den kristne dåb, og man skal være konfirmeret eller have nået konfirmationsalderen. Der skal være mindst to og højst fem faddere ud over forældrene til barnet.

Et navngivet barn (eller voksen) kan naturligvis døbes i kirken på et senere tidspunkt.