Sognebåndsløsning

Medlemmer af Folkekirken har ret til kirkelig betjening i bopælssognet.

Man har dog mulighed for at løse sognebånd til en præst i et andet sogn, end der, hvor man bor.

Dette giver de samme rettigheder, som dem der bor i dette sogn. dvs. ret til kirkelige handlinger samt at stille op og stemme til menighedsrådsvalg.

Ønsker du at løse sognebånd til en præst i Brændkjærkirken, skal du henvende sig til den præst, du ønsker at løse sognebånd til.

 

Skema til sognebåndsløsning

Medlemskab

Udmeldelse

Ønsker man at melde sig ud af Den Danske Folkekirke skal dette ske skriftligt eller ved personlig henvendelse til kirkekontoret.

Det anbefales, at man fortæller sine pårørende om sin beslutning, så de ikke bliver overraskede i tilfælde af dødsfald.

Efter udmeldelsen, har man ikke samme ret til kirkelig betjening som folkekirkens medlemmer.

Optagelse
Man kan kun være medlem af Den Danske Folkekirke, hvis man er døbt.

En person, der bliver døbt i folkekirken, bliver samtidig medlem af den. 
Det er imidlertid også muligt at blive medlem af folkekirken, hvis man er døbt i et andet kristent trossamfund.


Genindtræden i Den Danske Folkekirke
Ønsker man at genindtræde i folkekirken, er dette muligt ved henvendelse til en af sognets præster.