Valgt ved valgforsamlingen den 15. september

Poul Wienberg

Kaj Christian Møgelvang Thomasen

Helle Refsgaard Christiansen

Katrine Thule Thulesen

Lise Neergaard

Christina Lyngsøe Søsted

Bent Severin Bilde Bruun

Gudrun Marianne Loft

Maria Vanessa Aus der Wieschen

  

Som stedfortrædere:

Solveig Kock Geerthsen

Dorthe Thomsen

Helge Christian Poulsen

Elisabeth Evald