Beliggenhed

Brændkjærkirken ligger på et højdedrag syd for Kolding Fjord. 

Klokketårnet

Korset på det 32 m høje klokketårn når en højde af ca. 70 m over havet. Dette tårn og det 22 m høje skib giver hele kirken en op-adstræbende virkning, og dens karakteristiske profil tegner sig særdeles smukt fra alle indfaldsveje til byen.

Taget, der bæres af ståldragere, er beklædt med 17 tons kobber, der kommer fra Finland. I klokketårnet er ophængt fire klokker, der har tonerne b, c, dis og f. 

Klokkernes indskrifter

·         Jeg kalder til kirke, jeg kalder til bøn

·         Kirken skal hver mands hjemhus være (citat fra Jydske lov 1241)

·         Laudo Deum Verum (jeg lover den sande Gud)

·         Gloria In Excelsis Deo (Ære være Gud i det højeste)

Gulv og løber

Gulvet i våbenhuset og i selve kirken er belagt med portugisisk skifer. Løberen er tegnet af den norske kunsthåndværker Hilde Johnsen og vævet af kunsthåndværkerne Anette Bendixen og Lise Frølund. I midten af den sildebensvævede løber ligger en lys stribe, der med sine vinkler peger op mod alteret. 

Alter, prædikestol og døbefont

Alter, prædikestol og døbefont er udført i så bastant et materiale som beton. Over alteret ses altertavlen, der er støbt i armeret polyester og belagt med 22 karat bladguld. Midt på den rektangulære tavle ses et hulspejl, i hvis bund, der anes et græsk kors. Dette hulspejl findes også på kirkens prædikestol, døbefont og på kirkesølvet, der er en gave fra Saxildhusfondene.

Altertavlen og kirkesølvet er tegnet og fremstillet af guldsmed Bent Gabrielsen, Kolding. På alteret står Erik Heides krucifiks.

 

Sejlene

Bag altertavlen foran det høje, sydvendte gavlvindue satte menighedsrådet ”Sejl” den 1. maj 1978 efter en idé af kunsthåndværker Finn Rasmussen. 

I april 1981 kom udsmykningen af kirkens tre østvendte vinduer. Denne udsmykning er mere åben end sejlarrangementet, og har som dette krævet en beplantning uden for, så man stadig kan føle sig i kontakt med den omgivende natur.

Her er det igen Hilde Johnsen, der bistået af Finn Rasmussen har stået for udformningen.

 

Orglet

Orglet er bygget af firmaet Marcussen & Søn, Aabenraa. Det er tegnet af kirkens arkitekt og har 28 stemmer og pedal. Kirken har normalt plads til ca. 350 mennesker - ved hjælp af løse stole ca. 500. 

Lysbordet

Lysbordet i kirkens sideskib er tegnet af Jakob Risbjerg. Over lysbordet hænger en ikon fremstillet af Mogens Leander.

Historie


Kirken er tegnet af arkitekt

M.a.a. H. Noes Pedersen, Kolding.

1. etape 17. maj 1965

1. etape omfattede kirkens nuværende kor med underliggende krypt. Den 11. september 1966 blev Brændkjær Sogn udskilt fra Kristkirkens Sogn. Et menig­hedsråd valgtes i november. Den 24. april 1966 blev Korkirken, der rummede ca. 100 pladser, indviet som foreløbig sognekirke.

 

42. og 3. etape

4. juli 1971 kunne kirken tages i brug ved en festgudstjeneste.

 

44. etape

April 1981 indviedes sidehuset med to konfirmandlokaler, studiekredslokale, udvalgsværelse, kordegnekontor, køkken og toiletter. Bygningen er tegnet af arkitekt Kristian Mikkelsen, Kolding. I kælderen under konfirmandlokalerne er der to arkivrum samt lokaler til børne- og ungdomsarbejde.

45. etape

Marts 2010 indviedes kontorfløjen, der indeholder kontorer til kirkens to præster, kirketjeneren og sognemedhjælperen.

Der blev etableret en ny indgangsdør, og sidehusets foyer fik en ansigtsløftning.

 

Brændkjærkirken står nu som et bevis på, hvad det 20. århundrede magtede – arkitek­tonisk, kunstnerisk og håndværksmæssigt. Den er moderne i dette ords bedste betydning, men den danner også rammen om et rigt menighedsliv.

Kalender

Ingen begivenheder fundet.